Trajecten
Assessment

Trajecten
Assessment

Trajecten
Assessment

Doel
Het assessment geeft een objectief inzicht in talenten en ontwikkelperspectief van werkzoekende.
Wat zijn de capaciteiten, persoonskenmerken en ambities?
Wat is de motivatie van de deelnemer, wat zijn de talenten en sterke punten?

Doel
Het assessment geeft een objectief inzicht in talenten en ontwikkelperspectief van werkzoekende. Wat zijn de capaciteiten, persoonskenmerken en ambities?
Wat is de motivatie van de deelnemer, wat zijn de talenten en sterke punten?

Doel
Het assessment geeft een objectief inzicht in talenten en ontwikkelperspectief van werkzoekende.
Wat zijn de capaciteiten, persoonskenmerken en ambities?
Wat is de motivatie van de deelnemer, wat zijn de talenten en sterke punten?

Doel
Het assessment geeft een objectief inzicht in talenten en ontwikkelperspectief van werkzoekende. Wat zijn de capaciteiten, persoonskenmerken en ambities? Wat is de motivatie van de deelnemer, wat zijn de talenten en sterke punten?

Ook kan met een assessment het ontwikkelpotentieel in kaart worden gebracht. Werkgever en werknemer krijgen daardoor inzicht in reële en aansluitende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Werkwijze
Op basis van gesprekken en competentie- en persoonlijkheidstesten brengen we de (verborgen) talenten, voorkeuren, uitdagingen en belemmeringen in kaart. Op basis daarvan wordt een beroepsprofiel van de deelnemer geschetst.

Met dit beroepsprofiel gaat de deelnemer aan de slag in de praktijk. Allereerst vindt er een oriëntatie op diverse werkplekken plaats. De deelnemer loopt mee op diverse afdelingen van een aan Inwerking verbonden bedrijf of organisatie, en wordt dan geobserveerd door zowel de coach als de werkbegeleider ter plekke.

Na ervaring opgedaan te hebben in een beschutte omgeving gaat de deelnemer aan de slag met een tweede stage.

Portfolio
In deze laatste fase zal de deelnemer zijn/haar portfolio gaan samenstellen. In dit portfolio maakt de deelnemer duidelijk welke inzichten er verworven zijn gedurende de drie maanden van het assessment, over welke activiteiten hij/zij het meest enthousiast is geraakt, en welke mogelijkheden en vaardigheden daartoe aanwezig zijn en wat er nog aangeleerd moet worden. Dit dient als basis voor het vervolgtraject richting werk of (regulier/aangepast) onderwijs.

De aanvrager van het assessment ontvangt een rapport met de uitkomsten hiervan, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

*
Beschrijving talenten & vaardigheden: een beschrijving van de talenten en vaardigheden van de deelnemer en de ontwikkelingsmogelijkheden hierin

*
Afstandsmeting: de bevindingen met betrekking tot de afstand tussen de deelnemer en de arbeidsmarkt c.q. het (regulier) onderwijs

*
Analyse protectieve & risicofactoren: een beschrijving van de in- en extrinsieke belemmeringen van de kandidaat; handvatten om deze belemmeringen succesvol en duurzaam weg te nemen en een tijdspad met de verwachtte duur van het oplossen/verminderen van de belemmeringen.

Volgend op het assessment kunnen trainingen worden gevolgd.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair (in de vorm van maatwerk) worden aangeboden.


Ook kan met een assessment het ontwikkelpotentieel in kaart worden gebracht. Werkgever en werknemer krijgen daardoor inzicht in reële en aansluitende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Werkwijze
Op basis van gesprekken en competentie- en persoonlijkheidstesten brengen we de (verborgen) talenten, voorkeuren, uitdagingen en belemmeringen in kaart. Op basis daarvan wordt een beroepsprofiel van de deelnemer geschetst.

Met dit beroepsprofiel gaat de deelnemer aan de slag in de praktijk. Allereerst vindt er een oriëntatie op diverse werkplekken plaats. De deelnemer loopt mee op diverse afdelingen van een aan Inwerking verbonden bedrijf of organisatie, en wordt dan geobserveerd door zowel de coach als de werkbegeleider ter plekke.

Na ervaring opgedaan te hebben in een beschutte omgeving gaat de deelnemer aan de slag met een tweede stage.

Portfolio
In deze laatste fase zal de deelnemer zijn/haar portfolio gaan samenstellen. In dit portfolio maakt de deelnemer duidelijk welke inzichten er verworven zijn gedurende de drie maanden van het assessment, over welke activiteiten hij/zij het meest enthousiast is geraakt, en welke mogelijkheden en vaardigheden daartoe aanwezig zijn en wat er nog aangeleerd moet worden. Dit dient als basis voor het vervolgtraject richting werk of (regulier/aangepast) onderwijs.

De aanvrager van het assessment ontvangt een rapport met de uitkomsten hiervan, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

*
Beschrijving talenten & vaardigheden: een beschrijving van de talenten en vaardigheden van de deelnemer en de ontwikkelingsmogelijkheden hierin

*
Afstandsmeting: de bevindingen met betrekking tot de afstand tussen de deelnemer en de arbeidsmarkt c.q. het (regulier) onderwijs

*
Analyse protectieve & risicofactoren: een beschrijving van de in- en extrinsieke belemmeringen van de kandidaat; handvatten om deze belemmeringen succesvol en duurzaam weg te nemen en een tijdspad met de verwachtte duur van het oplossen/verminderen van de belemmeringen.

Volgend op het assessment kunnen trainingen worden gevolgd.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair (in de vorm van maatwerk) worden aangeboden.


Ook kan met een assessment het ontwikkelpotentieel in kaart worden gebracht. Werkgever en werknemer krijgen daardoor inzicht in reële en aansluitende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Werkwijze
Op basis van gesprekken en competentie- en persoonlijkheidstesten brengen we de (verborgen) talenten, voorkeuren, uitdagingen en belemmeringen in kaart. Op basis daarvan wordt een beroepsprofiel van de deelnemer geschetst.

Met dit beroepsprofiel gaat de deelnemer aan de slag in de praktijk. Allereerst vindt er een oriëntatie op diverse werkplekken plaats. De deelnemer loopt mee op diverse afdelingen van een aan Inwerking verbonden bedrijf of organisatie, en wordt dan geobserveerd door zowel de coach als de werkbegeleider ter plekke.

Na ervaring opgedaan te hebben in een beschutte omgeving gaat de deelnemer aan de slag met een tweede stage.

Portfolio
In deze laatste fase zal de deelnemer zijn/haar portfolio gaan samenstellen. In dit portfolio maakt de deelnemer duidelijk welke inzichten er verworven zijn gedurende de drie maanden van het assessment, over welke activiteiten hij/zij het meest enthousiast is geraakt, en welke mogelijkheden en vaardigheden daartoe aanwezig zijn en wat er nog aangeleerd moet worden. Dit dient als basis voor het vervolgtraject richting werk of (regulier/aangepast) onderwijs.

De aanvrager van het assessment ontvangt een rapport met de uitkomsten hiervan, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

*
Beschrijving talenten & vaardigheden: een beschrijving van de talenten en vaardigheden van de deelnemer en de ontwikkelingsmogelijkheden hierin

*
Afstandsmeting: de bevindingen met betrekking tot de afstand tussen de deelnemer en de arbeidsmarkt c.q. het (regulier) onderwijs

*
Analyse protectieve & risicofactoren: een beschrijving van de in- en extrinsieke belemmeringen van de kandidaat; handvatten om deze belemmeringen succesvol en duurzaam weg te nemen en een tijdspad met de verwachtte duur van het oplossen/verminderen van de belemmeringen.

Volgend op het assessment kunnen trainingen worden gevolgd.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair(in de vorm van maatwerk) worden aangeboden.


Ook kan met een assessment het ontwikkelpotentieel in kaart worden gebracht. Werkgever en werknemer krijgen daardoor inzicht in reële en aansluitende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Werkwijze
Op basis van gesprekken en competentie- en persoonlijkheidstesten brengen we de (verborgen) talenten, voorkeuren, uitdagingen en belemmeringen in kaart. Op basis daarvan wordt een beroepsprofiel van de deelnemer geschetst.

Met dit beroepsprofiel gaat de deelnemer aan de slag in de praktijk. Allereerst vindt er een oriëntatie op diverse werkplekken plaats. De deelnemer loopt mee op diverse afdelingen van een aan Inwerking verbonden bedrijf of organisatie, en wordt dan geobserveerd door zowel de coach als de werkbegeleider ter plekke.

Na ervaring opgedaan te hebben in een beschutte omgeving gaat de deelnemer aan de slag met een tweede stage.

Portfolio
In deze laatste fase zal de deelnemer zijn/haar portfolio gaan samenstellen. In dit portfolio maakt de deelnemer duidelijk welke inzichten er verworven zijn gedurende de drie maanden van het assessment, over welke activiteiten hij/zij het meest enthousiast is geraakt, en welke mogelijkheden en vaardigheden daartoe aanwezig zijn en wat er nog aangeleerd moet worden. Dit dient als basis voor het vervolgtraject richting werk of (regulier/aangepast) onderwijs.

De aanvrager van het assessment ontvangt een rapport met de uitkomsten hiervan, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

*
Beschrijving talenten & vaardigheden: een beschrijving van de talenten en vaardigheden van de deelnemer en de ontwikkelingsmogelijkheden hierin

*
Afstandsmeting: de bevindingen met betrekking tot de afstand tussen de deelnemer en de arbeidsmarkt c.q. het (regulier) onderwijs

*
Analyse protectieve & risicofactoren: een beschrijving van de in- en extrinsieke belemmeringen van de kandidaat; handvatten om deze belemmeringen succesvol en duurzaam weg te nemen en een tijdspad met de verwachtte duur van het oplossen/verminderen van de belemmeringen.

Volgend op het assessment kunnen trainingen worden gevolgd.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair(in de vorm van maatwerk) worden aangeboden.


Ook kan met een assessment het ontwikkelpotentieel in kaart worden gebracht. Werkgever en werknemer krijgen daardoor inzicht in reële en aansluitende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Werkwijze
Op basis van gesprekken en competentie- en persoonlijkheidstesten brengen we de (verborgen) talenten, voorkeuren, uitdagingen en belemmeringen in kaart. Op basis daarvan wordt een beroepsprofiel van de deelnemer geschetst.

Met dit beroepsprofiel gaat de deelnemer aan de slag in de praktijk. Allereerst vindt er een oriëntatie op diverse werkplekken plaats. De deelnemer loopt mee op diverse afdelingen van een aan Inwerking verbonden bedrijf of organisatie, en wordt dan geobserveerd door zowel de coach als de werkbegeleider ter plekke.

Na ervaring opgedaan te hebben in een beschutte omgeving gaat de deelnemer aan de slag met een tweede stage.

Portfolio
In deze laatste fase zal de deelnemer zijn/haar portfolio gaan samenstellen. In dit portfolio maakt de deelnemer duidelijk welke inzichten er verworven zijn gedurende de drie maanden van het assessment, over welke activiteiten hij/zij het meest enthousiast is geraakt, en welke mogelijkheden en vaardigheden daartoe aanwezig zijn en wat er nog aangeleerd moet worden. Dit dient als basis voor het vervolgtraject richting werk of (regulier/aangepast) onderwijs.

De aanvrager van het assessment ontvangt een rapport met de uitkomsten hiervan, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

*
Beschrijving talenten & vaardigheden: een beschrijving van de talenten en vaardigheden van de deelnemer en de ontwikkelingsmogelijkheden hierin

*
Afstandsmeting: de bevindingen met betrekking tot de afstand tussen de deelnemer en de arbeidsmarkt c.q. het (regulier) onderwijs

*
Analyse protectieve & risicofactoren: een beschrijving van de in- en extrinsieke belemmeringen van de kandidaat; handvatten om deze belemmeringen succesvol en duurzaam weg te nemen en een tijdspad met de verwachtte duur van het oplossen/verminderen van de belemmeringen.

Volgend op het assessment kunnen trainingen worden gevolgd.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair(in de vorm van maatwerk) worden aangeboden.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018