Trajecten
Bemiddeling naar werk

Trajecten
Sociale activering /
Werkfit maken

Trajecten
Bemiddeling naar werk

Doel
Dit traject richt zich op begeleiding bij het hervatten van bestaande werkzaamheden, en op bemiddeling naar alle vormen van nieuw werk.

Doel
Dit traject richt zich op begeleiding bij het hervatten van bestaande werkzaamheden, en op bemiddeling naar alle vormen van nieuw werk.

Doel
Dit traject richt zich op begeleiding bij het hervatten van bestaande werkzaamheden, en op bemiddeling naar alle vormen van nieuw werk.

Doel
Dit traject richt zich op begeleiding bij het hervatten van bestaande werkzaamheden, en op bemiddeling naar alle vormen van nieuw werk.

Werkwijze
Dit traject kan worden ingezet worden als maatwerk, ‘naar werk’-traject, outplacement en tweede spoortraject. Het kan uit verschillende fasen bestaan, te weten de oriëntatiefase, de voorschakelfase, de aanbodversterkende fase en de bemiddelingsfase.

Oriëntatiefase
In de oriëntatiefase wordt allereerst een gezamenlijk plan gemaakt, dat de volgende informatie bevat:

*
Opleiding en werkervaring

*
De visie van de deelnemer op zijn re-integratiemogelijkheden

*
De visie van de aanmelder over mogelijke belemmerende aspecten voor de terugkeer naar werk

Deze informatie vormt het uitgangspunt voor één of meerdere individuele gesprekken met de deelnemer. Aan de hand van deze gesprekken kan eventueel besloten worden een beroepskeuzetest, een korte stage of een ander instrument in te zetten om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en interesses van de deelnemer.

Voorschakelfase
In de voorschakelfase wordt de deelnemer voorbereid op het volgen van re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van werk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan programma’s gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden en het laten opdoen van arbeidsritme en -ervaring op bijvoorbeeld werkervaringsplekken. Ook activiteiten die gericht zijn op het verhogen van de psychische en/of fysieke belastbaarheid kunnen hiertoe behoren.

Aanbodversterkende fase
In de aanbodversterkende wordt getracht de deelnemer beter te kwalificeren c.q. toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Dat kan door de deelnemer noodzakelijke scholing of vaardigheidstraining te laten volgen, of het zelfvertrouwen te vergroten door bijvoorbeeld een assertiviteits- of empowermentcursus aan te bieden.

Bemiddelingsfase
Tot deze fase behoren alle activiteiten die gericht zijn op de concrete plaatsing van een deelnemer op een vacature. Samen met de deelnemer worden er voldoende vacatures gezocht en op een adequate wijze op deze vacatures gesolliciteerd. Cursussen om deze vaardigheden te verbeteren maken onderdeel uit van deze fase. Te denken valt hierbij aan het schrijven van brieven, het benaderen van werkgevers en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.

Werkwijze
Dit traject kan worden ingezet worden als maatwerk, ‘naar werk’-traject, outplacement en tweede spoortraject. Het kan uit verschillende fasen bestaan, te weten de oriëntatiefase, de voorschakelfase, de aanbodversterkende fase en de bemiddelingsfase.

Oriëntatiefase
In de oriëntatiefase wordt allereerst een gezamenlijk plan gemaakt, dat de volgende informatie bevat:

*
Opleiding en werkervaring

*
De visie van de deelnemer op zijn re-integratiemogelijkheden

*
De visie van de aanmelder over mogelijke belemmerende aspecten voor de terugkeer naar werk

Deze informatie vormt het uitgangspunt voor één of meerdere individuele gesprekken met de deelnemer. Aan de hand van deze gesprekken kan eventueel besloten worden een beroepskeuzetest, een korte stage of een ander instrument in te zetten om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en interesses van de deelnemer.

Voorschakelfase
In de voorschakelfase wordt de deelnemer voorbereid op het volgen van re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van werk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan programma’s gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden en het laten opdoen van arbeidsritme en -ervaring op bijvoorbeeld werkervaringsplekken. Ook activiteiten die gericht zijn op het verhogen van de psychische en/of fysieke belastbaarheid kunnen hiertoe behoren.

Aanbodversterkende fase
In de aanbodversterkende wordt getracht de deelnemer beter te kwalificeren c.q. toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Dat kan door de deelnemer noodzakelijke scholing of vaardigheidstraining te laten volgen, of het zelfvertrouwen te vergroten door bijvoorbeeld een assertiviteits- of empowermentcursus aan te bieden.

Bemiddelingsfase
Tot deze fase behoren alle activiteiten die gericht zijn op de concrete plaatsing van een deelnemer op een vacature. Samen met de deelnemer worden er voldoende vacatures gezocht en op een adequate wijze op deze vacatures gesolliciteerd. Cursussen om deze vaardigheden te verbeteren maken onderdeel uit van deze fase. Te denken valt hierbij aan het schrijven van brieven, het benaderen van werkgevers en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018