Thuiswerken

Jobcoach, een sociaal beroep, en dan zit je thuis de hele dag te (video)bellen/mailen en administratie weg te werken. Het was vooral wennen en aanpassen om het thuiswerken passend te maken voor mezelf. De fysieke contacten met opdrachtengevers, werkgevers maar vooral met de (Wajong) deelnemers die ik ondersteun mis het ik meest.

Vanuit Inwerking is de gehele dienstverlening er daarom op gericht dat we onze deelnemers op afstand zijn gaan coachen in deze lastige periode.

Op het begin was ik zelf huiverig over het op afstand coachen. Zijn ze goed bereikbaar? Kan ik ze voldoende ondersteunen? Durven ze open te staan voor deze manier van coachen? Maar vooral,  worden de doelstellingen bereikt die ik samen met de deelnemers heb opgesteld?

Als ik terugkijk naar de afgelopen periode, kan ik met trots concluderen dat dit gelukt is. Het is gelukt om met alle deelnemers in contact te blijven, trajecten zijn positief afgesloten, deelnemers hebben al hun vragen en onzekerheden met mij kunnen delen. Voor mij, als jobcoach, was het even aanpassen maar het lukte prima.

Welke invloed had en heeft het Coronavirus op mijn deelnemers?

Mijn persoonlijke caseload bestaat grotendeels uit jobcoachdeelnemers. Zij zijn aan het werk bij onder andere: Kringloopwinkel Rataplan, Spaarnelanden, verschillende restaurants, bouwbedrijven en fietsenwinkels. Per deelnemer waren de gevolgen van de Coronacrisis verschillend. Voor de een betekende dit volledig thuis zitten en voor de ander ging het werk door maar met strenge maatregelen. De meeste gevolgen zag ik terug bij de deelnemers voor wie het dagelijks ritme totaal veranderde en thuis kwamen te zitten.

De kans dat zij in een sociaal isolement terecht kwamen was groot. Het dagelijkse ritme en structuur viel weg, geen sociale contacten meer en geen dagbesteding.

Bart

De afgelopen jaren heeft Bart grote stappen gemaakt. Waar hij vroeger dag en nacht zat te gamen en blowen was hij nu ruim 40 uur aan het werk in de keuken van een goedlopend restaurant. Hij heeft sociale contacten opgebouwd en een gezonde leefstijl gecreëerd. Door het Coronavirus is Bart thuis komen te zitten, viel hij direct in zijn oude patroon en raakte eenzaam. Met als gevolg dat hij zich de hele dag opsloot op zijn kamer om te gamen. Alles wat hij in de loop der jaren had opgebouwd viel weg. De uitdaging was om Bart in deze periode in beeld te houden en dit is gelukt door hem veel te bellen. Gelukkig heeft de werkgever snel naar creatieve oplossing gezocht en deze ook gevonden om hem weer te laten werken. Hierdoor kon Bart weer uren gaan maken en kwam hij al snel weer in een gezonder ritme. Wat als dit niet mogelijk was?

Werkplek

Een werkplek is zoveel meer dan een plek waar je werkzaamheden verricht en waardoor je een salaris ontvangt. Zeker voor de doelgroep is het belangrijk dat zij een dag structuur hebben, sociale interactie ervaren, zich ergens veilig kunnen voelen en uitgedaagd worden om zich verder te kunnen/mogen ontwikkelen. De invloed van de Coronacrisis is groot geweest op sommige deelnemers en zij moeten dan ook opnieuw hun weg vinden op de werkvloer.

Als jobcoach ligt voor mij een mooie uitdaging om hen hierbij weer te ondersteunen. Het effect van het hebben van een baan op mensen is groot en daarom is het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen re-integreren.

Geschreven door Robin Schouwvlieger