Afgelopen week sprak ik met Jaap, Jaap werkt als coach op het mooie wadden eiland Texel. Samen met Loes zorgt hij voor de begeleiding van de leerlingen op de Texel Academy. Een horeca opleiding op een  plek met een maatschappelijk doel.

De Texel Academy

In 2018 is er een start gemaakt door Texelse ondernemers, in samenwerking met en dankzij inzet van het ROC Kop van NoordHolland en gesteund door het College van Burgemeester en Wethouders, met een pilot: een versnelde maar erkende horeca-opleiding met voor alle deelnemers woonruimte, begeleiding en een baangarantie. 

Onder het motto ‘wie niet wil vergrijzen, moet verjongen’ was er een  een groep leerlingen gestart, afkomstig uit het hele land en in dit geval nog deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, op het eiland opgeleid tot kok. Ze leerden één dag per week theorie en vier dagen per week in de praktijk. Met het salaris dat ze op hun leer-werkplek verdienen, konden ze op een campus op het eiland – een woningengroep van corporatie Woontij op een steenworp van school - betaalbare en zelfstandige woonruimte huren. Van de twaalf deelnemers, haalden er negen de eindstreep. Een aantal van hen besloten nadat ze hun diploma behaalden, door te leren voor hun niveau 3 en anderen bleven op het eiland wonen en werken. En zo werd deze pilot een succesformule een uniek leerwerk concept op het Waddeneiland Texel.

Bij dit traject slaan de Texelse ondernemers de handen ineen om op deze manier het groeiende personeelstekort op het eiland terug te kunnen dringen. De werkgevers willen op deze manier investeren in de arbeidskrachten die het Waddeneiland zo hard nodig heeft.

Op het moment is er een personeelstekort op het Waddeneiland en is er veel vergrijzing. Om dit te kunnen aanpakken is het doel van de Texel Academy dan ook dat de leerlingen hun leven kunnen opbouwen op het eiland.

Opleiding

Nu kunnen leerlingen een horeca-opleiding niveau 2/3 (kok of gastheer-vrouw) volgen en ondertussen een betaalde werkervaring opdoen. De werkplek en een betaalbare woonruimte wordt georganiseerd vanuit de Academy.

De opleiding is geschikt voor iedereen die interesse heeft in een horeca-opleiding en een leven op Texel. De opleiding wordt grotendeels betaald door ondernemers, aangevuld door subsidies. De opleiding moet één in plaats van de gebruikelijke twee jaar duren en om de doelgroep in zo’n intensief jaar te helpen, moet er begeleiding komen. Ook het unieke karakter van de Wadden, moet een zichtbare plek in het onderwijs krijgen. Geen enkel concurrerend initiatief kan het eilandleven als ingrediënt tot verleiding inbrengen.

Naast het reguliere opleidings-curriculum, worden deelnemers tijdens hun schooljaar getrakteerd op aanvullende excursies waarin ze alles leren over de unieke eilandgastronomie. Leerlingen leren elke maand over eilandbijzonderheden in speciale lesprogramma’s. Zo wordt de traditie van het eiland, zelfredzaam en waar mogelijk zelfvoorzienend, ook aan nieuwe generaties én nieuwkomers overgedragen en wordt er extra aandacht besteed aan de toekomstige horeca (foodprint, lokaal, duurzaam).

Zo wordt er een activiteit op jacht georganiseerd waarin een eiland jager de leerlingen in oktober meeneemt. De leerlingen krijgen uitleg over de jacht en gaan de velden in. Ze villen hazen, fazanten en ganzen, leren over de bereiding en proeven verschillende wildgerechten. 

En in November is be Gin and Beer maand: Stokerij Texel gebruikt zoveel mogelijk lokale agrarische ingrediënten en stookt daarvan pure en lekkere drank. Leerlingen  leren alle ins & outs van het stoken van de TX Gin en het brouwen van het befaamde TX bier. Uiteraard is er ruimte om te proeven!

Wie Texel zegt, zegt vis. In juni staat Ter land, ter zee en in de lucht op de agenda. Met een kotter gaan deelnemers naar de visafslag. Daar zien en leren ze hoe de vis uit de Wadden- en Noordzee voor de juiste prijs wordt verkocht. Na een bezoek aan het Vismuseum sluiten we de dag af in stijl: de Haring Party. 

Leerlingen

Vanuit de leerlingen wordt er verwacht dat zij gedurende de opleidingsduur verhuizen naar het eiland  om daar te wonen, werken en leren. Daarnaast is de procedure van werving & selectie streng; zo moeten de leerlingen een bepaalde mate van zelfstandigheid bezitten en aan de wettelijke toelatingseisen van MBO niveau 2 voldoen.  
Maar de belangrijkste voorwaarde is de motivatie. De Texel Academy is voor leerlingen/deelnemers tussen de 18 en 35 jaar met diverse achtergronden; kortom iedereen is welkom!

Binnenkort is de diplomering van 16 leerlingen. Zij zullen een recept moeten voorbereiden en koken waarin het juiste stappenplan wordt gehanteerd.  


Coaching

Jaap en Loes coachen de leerlingen op drie domeinen: wonen, werken & leren. Waarin er individueel wordt gekeken naar de hulpvraag van de leerlingen. Vanuit deze hulpvraag wordt er een plan gemaakt om zo de coaching te kunnen aanbieden. Als een leerling vragen heeft rondom financiën wordt er een bijvoorbeeld een huishoudboekje gemaakt. Wilt een leerling graag zijn nieuwe of bestaande hobby uitoefenen op het eiland dan wordt samen met de coach de lokale sportvereniging bezocht.

De coaching wordt op een laagdrempelige manier aangeboden.  De coach is de spin in het veld waarin de coaching centraal staat, de begeleiding verbindt alle draadjes om zo het traject tot een succes te brengen waarbij er veel energie gestoken wordt in het goed functioneren op de werkplek en het plannen van de studie. Daarnaast verzorgt de coach de doorstroom naar een duurzame werkplek, het liefst op het eiland. Mocht de leerling toch liever terug verhuizen dan is er ook nazorg waarin de coach zijn netwerk kan gebruiken om te zoeken naar een geschikte werkplek.

De belangrijkste pijler in de coaching is het goed functioneren op het werk en het plannen van de studie! Hier wordt veel energie in gestoken doordat de resultaten dan terug gezien worden in het algemene welzijn van de leerling.

Tijdens de intelligente lockdown (covid-19) kwam ook het leven stil te staan op het eiland. De structuur en de dag invullingen vielen weg waardoor de coaching nog belangrijker werd.  De leerling maakte samen met Jaap of Loes een plan voor zijn dag om zo de afstand tot werk niet te groot te maken.

Bekijk hier de laatste video van de Academy

Wil jij meer weten over dit fantastische en unieke project bezoek dan hun website.