Erik Ester Senior adviseur Wet Banenafspraak vertelt mij vandaag over zijn rol binnen de DMI (Defensie Materiële Instandhouding), de samenwerking met Inwerking, de corona situatie en waarom inclusie voor hem juist zo belangrijk is.

Defensie Materiële Instandhouding

Erik is verantwoordelijk voor de implementatie van de participatie, met name de banen afspraak, binnen de DMI. Binnen de DMI wordt er een verschil gemaakt tussen burgers en de militairen, de mariniers zijn een onderdeel binnen de DMI. De Burgers zijn de mensen die werken voor het DMI maar zijn geen militair, zij zijn met name werkzaam in de ondersteunde dienst en techniek.

Erik is verantwoordelijk voor de implementatie van de participatie, met name de banen afspraak, binnen de DMI. Binnen de DMI wordt er een verschil gemaakt tussen burgers en de militairen. De mariniers zijn een onderdeel binnen de DMI. De burgers zijn de mensen die werken voor de DMI maar zijn geen militair, zij zijn met name werkzaam in de ondersteunde dienst en techniek.

Onder de burgers vallen veel participanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn ondersteunend werkzaam op diverse afdelingen, denk bijvoorbeeld aan het heftruck rijden, terrein onderhoud, in- en uitgifte van goederen & orderpicking. Van pakketjes bezorgen, tot aan magazijn werk tot aan onderhoud aan/in het bedrijf. Maar er wordt altijd rekening gehouden met de kwaliteiten en de hulpvraag van de participant. Er wordt gekeken naar een passende baan of er wordt een baan passend gemaakt. Het doel is om werkervaring op te doen maar dit altijd te combineren met een opleiding om iemand zijn positie op de arbeidsmarkt te verduurzamen. Op het moment zijn dit de opleidingen MBO 1, 2 en 3 richting logistiek en servicemedewerker. Dit project is in samenwerking met het WSP (Werkgevers Service Punt), het UWV, de ROC kop van Noord-Holland en diverse gemeenten.

GOED NIEUWS! Eind juni zullen er diploma’s worden uitgereikt aan leerlingen die de opleiding Logistiek volgen. Voor alle drie de opleidingen (niveau 1, 2 en 3) ligt het slagingspercentage zelfs boven de 90%!

Samenwerking met inwerking

Er zijn een aantal coaches vanuit Inwerking betrokken bij dit project, zij zorgen voor de begeleiding gedurende het leer-/werk traject maar ook voor de doorstroom naar een volgende stap in hun carrière. Een betaalde baan binnen de DMI is daar een optie in maar ook een externe werkplek kan tot de mogelijkheden behoren.
De jobcoach biedt begeleiding op een intensieve manier op de relevante leefgebieden zoals het sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding en wonen. Inwerking is dan ook een waardevolle samenwerkpartner van de Koninklijke Marine.

Covid-19

Tijdens de corona crisis wordt gezien hoe waardevol de begeleiding vanuit Inwerking kan zijn op de diverse leefgebieden met name door middel van ‘e-coaching’ maar ook als aanspreekpunt voor de werkgever. Het werk voor de participanten heeft dan ook enige tijd stilgestaan en zij zijn net zoals zovelen onder ons thuis komen te zitten. Deze situatie bracht veel onzekerheid met zich mee, omdat niet iedereen mocht werken maar ook omdat de opleiding stil viel. De kandidaten waren hierdoor onzeker over het behouden van de werkplek en het behalen van hun diploma.

Nu wordt er gezien dat stapje voor stapje de draad weer wordt opgepakt en dat ook de participanten weer op de werkvloer zijn. De RIVM-regels zijn hierin natuurlijk wel als leidraad genomen voor de veiligheid voor iedereen. Iedereen stond dan ook direct weer te springen om hun werk te herpakken, deze intrinsieke motivatie is dan ook het teken dat iedereen het goed naar zijn zin heeft op de werkplek. Maar ook dat zingeving en de juiste dag invulling een echte prioriteit zijn.

Inclusie

Erik vertelt over de meerwaarde van de participanten op de werkvloer, er ontstaat hierdoor een diversiteit aan personeel waarin iedereen gebruik kan maken van elkaars kwaliteiten. Een echte afspiegeling naar de maatschappij waarin het meedoen in de samenleving zo belangrijk is! Daarnaast vindt hij het belangrijk dat iedereen zich kan en mag ontwikkelen. Bij de participanten wordt dan ook een laag ziekteverzuim gezien en een grote motivatie op de werkplaatsen. Erik Ester heeft in 2016 hierover een mooi interview gegeven aan Smaakmakers. Smaakmakers maakt in die tijd een reportage over diverse projecten waarin er veel werd samengewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.