Opnieuw & Co een innoverend, professioneel, klantvriendelijk en financieel rendabel kringloopbedrijf wat streeft naar het creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van mensen, het stimuleren en realiseren van hergebruik en het verbeteren van de koopkracht van mensen door het bieden van een betaalbaar alternatief voor nieuwe producten.

Vandaag spreek ik telefonisch met Marcel van Goch de directeur van de non for profit kringlooporganisatie Opnieuw & Co.  Marcel is woonachtig in Oeteldonk, oftewel Den Bosch en werkt op het moment zoveel mogelijk vanuit huis. Met veel plezier reist hij al 13 jaar naar de winkels die gevestigd zijn in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Hij vertelt mij in het kort hoe Opnieuw & Co is ontstaan en hoe dit gegroeid is van 100 naar 550 werknemers vanuit 17 verschillende regelingen (bijvoorbeeld leerlingen van het DA Vinci college, cliënten van Antes zorg) aandeelhouders Opnieuw & Co, gemeentes en het UWV. Het realiseren van sociale werkgelegenheid en het bieden van plekken aan studenten om te leren en te ontwikkelen.  Maar Opnieuw & Co werkt ook volop samen met bijvoorbeeld het HVC in Dordrecht, BAR-afvalbeheer en diverse andere gemeentes.

Sluiting van 5 weken

Sinds vorige week, 29 april, zijn de deuren van drie winkels weer geopend na een periode van vijf weken gesloten te zijn geweest. In deze weken is er niet stil gezeten door de werknemers, filiaalleiders, personeelszaken en de overige staf van Opnieuw & Co. Er is volop gewerkt achter de schermen aan het opknappen, opruimen en voorbereiden van de winkels. Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt in de werknemers die wel- en niet mochten werken. Zo zijn de vrijwilligers en de mensen uit de risicogroep thuisgebleven. Maar ook zij stonden op dat moment nog altijd in verbinding met het bedrijf, de filiaalmanagers en jobcoaches vanuit Inwerking hebben hun iedere week telefonisch gesproken om te vragen hoe het ging. Doordat “de schoorsteen toch moet blijven roken” is ervoor gekozen om nu weer geleidelijk open te gaan natuurlijk in acht nemend met de RIVM-maatregelen, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers voorop. Voor Marcel levert de Corona crisis stressmomenten op maar ook het vinden van rust in het werken vanuit huis waarin hij alles zo positief mogelijk probeert te bekijken. Het glas is bij hem immers niet halfleeg maar halfvol.

Het vinden van de juiste balans

Marcel geeft in het gesprek aan dat het vinden van de juiste balans het belangrijkste is op dit moment. Het gezondheidsrisico versus de commerciële instelling blijft iedere dag afwegen. De corona crisis, de 1,5 meter samenleving, een mix van diverse doelstellingen en belangen het blijft lastig. Maar ook het blijven creëren van de werkgelegenheid voor de kwetsbare werknemers met daarin de juiste regelingen toepassen zoals de NOW (de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) is soms lastig. Gelukkig is Opnieuw & Co een gezond bedrijf die de nodige reserves had “het vet op het bod” waardoor zij ook konden besluiten om vijf weken te sluiten. Marcel heeft in de tijd van sluiting  door middel van video’s, nieuwsbrieven en ander videomateriaal samen met zijn filiaalmanagers ervoor gezorgd dat de verbinding er bleef maar ook de eerlijkheid in communicatie naar de werknemers stond daarin voorop.

Vakantie versus verplicht thuis

Dat veel werknemers weer stonden te popelen om te mogen werken werd afgelopen week steeds meer zichtbaar. Het gevoel verplicht thuis te zitten maakte dat de coaches vanuit Inwerking zagen dat er andere problematieken zoals het omdraaien van het dag- en nachtritme, angsten of andere situaties ontstonden. Maar het meest verassende werd vorige week ook zichtbaar voor zowel Marcel als de coaches en dat is de flexibiliteit en de loyaliteit naar het bedrijf toe op het moment van heropening. De werknemers waren er weer klaar voor, de dag voordat de zaken werden geopend is er een bijeenkomst geweest met koffie en een appelflap waarin de maatregelen en afspraken zijn besproken om op een veilige manier de winkels te kunnen openen. 

Toekomst

Als ik aan Marcel de vraag stel rondom verder kijken in de toekomst vertelt hij dat Opnieuw & Co in 2008 te maken heeft gehad met een crisis maar dat waarschijnlijk deze crisis een veel grotere impact zal hebben op de economie en uiteindelijk ook zijn bedrijf. Maar dat dit ook als een springplank kan werken voor Opnieuw & Co werd eerder gezien. Opnieuw & Co ontvangt altijd al een brede doelgroep aan klanten die ervoor kiezen om te recyclen. Ook hierin blijft het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de sociale – en de commerciële doelen waar Opnieuw & Co naar streeft. Waarin het werken met samenwerkpartners, aandeelhouders en verhuurders erg belangrijk blijft. Je leert tijdens een crisis je echte partners kennen. Niet alleen voor Opnieuw & Co maar ook voor ieder ander, want samen staan we sterk en moeten we ervoor gaan!

Voor nu ziet Marcel weer een geleidelijke- en voorzichtige opening voor alle winkels met daarin de gezondheid en de veiligheid van de werknemers voorop.


Opnieuw & Co “hergebruik WERKT!”

Inwerking is één van de partners van Opnieuw & Co, de medewerkers vanuit Inwerking coachen de gemeente- en UWV-kandidaten die bij de kringloopwarenhuizen werkzaam zijn en re-integreren in het werkveld. Dit wordt gedaan aan de hand van een persoonlijk ontwikkel plan met daarin een bepaalde doelstelling, maar ook naar de begeleidingsbehoefte en hulpvraag van de kandidaat. Zo ontstaat er een unieke individuele begeleiding die voor elke kandidaat verschillend is. De meeste kandidaten werken in een werktraject voor gedurende twee jaar bij Opnieuw & Co, vanuit daar wordt er door Inwerking hulp geboden in het vinden en behouden van een nieuwe en duurzame baan.