Sinds 2007 beheert RataPlan meerdere fietsenstallingen en fietsenwinkels voor de Nederlandse Spoorwegen (NS). De stallingen die RataPlan voor de NS beheert bieden diverse mogelijkheden: stalling van de fiets, OV-fiets verhuur en fiets & service. Daarnaast hebben de stations Alkmaar, Arnhem en Den Bosch hun eigen fietsenwinkel waar zowel nieuwe- als tweedehands fietsen worden verkocht. RataPlan is een stichting zonder winstoogmerk en heeft onder andere tot doel het bieden van werk aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de NS heerst er een inclusieve werkcultuur waarin iedereen tot zijn recht komt en waarin verschillen waardevol zijn.


Een paar weken terug sprak ik met Lars Lustenhouwer, regiomanager bij “Stichting RataPlan Fiets”. Hij houdt zich met zijn team vooral bezig met de bemensing van inmiddels 41 NS-fietsenstallingen op de grotere treinstations door heel Nederland. De NS Services heeft als doelstelling 20% van haar arbeidsplaatsen op de stallingen in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lars was voorheen zelf jobcoach bij Inwerking en deed er toen alles aan om de zelfredzaamheid en daarmee de participatie van de kwetsbare individuen in de samenleving te vergroten

16 maart het moment dat alles veranderde.

Samen met Lars besprak ik de Corona crisis en wat dit voor invloed had op zijn werk en de werknemers. Lars vertelt dat niet alleen zijn complete werkdag er anders uit ziet maar ook de verbindingen met zijn team en de invloed hiervan op de NS-fietsenstallingen. Waar hij eigenlijk altijd onderweg was, de trein zijn kantoorplek en altijd mobiel te werk was, was hij vanaf 16 maart opeens werkzaam vanuit zijn huis in een ruimte die normaal als kledingkast fungeert.  Het gevoel van op afstand werken en stilstaan was groot maar daarnaast werd er ook gezien dat er nog maar een omzet was van 7%, er was een besluit genomen om stallingen te sluiten en een gedeelte van het onderhoud aan de fietsen (één van de drie pijlers van de NS) stil te leggen. Het onderhoud aan de OV fietsen is overigens wel gewoon doorgegaan.

Het belangrijkste was dat de service van het stallen van de fiets bleef. Al het personeel diende te worden ingezet in de open fietsenstallingen omdat zij onder de vitale beroepen vielen. Echter was er een lage bereidheid om te komen werken uit angst om ziek te worden of angst om te werken op een onbekende locatie.

2 juni de dag van heropening

Doordat de wereld stukje bij beetje weer wat meer opengaat, wordt er ook bij de NS-fietsenstallingen weer een vooruitgang gezien in het ziekteverzuim. Het is nog steeds hoger dan normaal maar met kleine stapjes. De fietsenstallingen zijn sinds 2 juni allemaal weer open. Ook rijdt de trein weer volgens de normale dienstregeling. Uiteraard met de RIVM-maatregelen voorop . In de fietsenstallingen zijn er spatschermen geplaatst; middelen om 1,5m afstand te houden en worden er mondkapjes gedragen.

Samenwerkingen

Doordat er in de fietsenstallingen veel werknemers werkzaam zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt (vanuit het UWV of Gemeenten) wordt er begeleiding geboden op de werkvloer door jobcoaches. Inwerking is één van de bedrijven die deze begeleiding uitvoert. Er wordt gezien dat Inwerking meer betrokken is bij de werkvloer dan bijvoorbeeld de gemeente. De SW-werkbegeleider komt jaarlijks op de werkvloer maar een betrokken organisatie zoals Inwerking wekelijks. Vooral in tijden zoals deze waarin verbinding, observatie en communicatie essentieel is, is dit van groot belang voor deze doelgroep werknemers.
De belangrijkste pijler voor nu is een veilige werkplek


Inwerking is één van de partners van NS RataPlan, de medewerkers vanuit Inwerking coachen de gemeente- en UWV-kandidaten die bij de fietsenstallingen werkzaam zijn en re-integreren in het werkveld. Dit wordt gedaan aan de hand van een persoonlijk ontwikkel plan met daarin persoonlijke doelstellingen, begeleidingsbehoefte en hulpvraag van de kandidaat. Zo ontstaat er een unieke individuele begeleiding die voor elke kandidaat verschillend is.