Trajecten
Jobcoaching

Trajecten
Jobcoaching

Trajecten
Jobcoaching

Doel
Dit traject is erop gericht het functioneren van de klant op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid te vergroten, opdat de klant zijn arbeidsovereenkomst weet te verkrijgen of behouden en er sprake is van een duurzame arbeidsrelatie tussen klant en werkgever.

Doel
Dit traject is erop gericht het functioneren van de klant op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid te vergroten, opdat de klant zijn arbeidsovereenkomst weet te verkrijgen of behouden en er sprake is van een duurzame arbeidsrelatie tussen klant en werkgever.

Doel
Dit traject is erop gericht het functioneren van de klant op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid te vergroten, opdat de klant zijn arbeidsovereenkomst weet te verkrijgen of behouden en er sprake is van een duurzame arbeidsrelatie tussen klant en werkgever.

Doel
Dit traject is erop gericht het functioneren van de klant op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid te vergroten, opdat de klant zijn arbeidsovereenkomst weet te verkrijgen of behouden en er sprake is van een duurzame arbeidsrelatie tussen klant en werkgever.

Insteek en werkwijze
De jobcoach werkt samen met de klant en de werkgever aan het zo optimaal mogelijk functioneren van de klant op de werkplek. Dit start met een intakegesprek met de werkgever, klant en jobcoach, waarbij er kennis wordt gemaakt en uitleg wordt gegeven over de inhoud van het traject en over de begeleiding. Op basis van dit gesprek wordt er voor iedere klant een persoonlijk ontwikkelplan met bijbehorende doelen opgesteld. Zo kan de klant bijvoorbeeld begeleid worden bij:

* De introductie op de nieuwe werkplek

* Bij het inwerkproces

* Bij het structureren van het werk

* Bij het maken en bewaken van afspraken

* Bij het verhelpen van eventuele storingen in de arbeidssituatie

* Regelmatige evaluaties en overleg met alle betrokkenen

Daarnaast is er aandacht voor de omgang met de leidinggevende(n) en collega’s, voor een optimale samenwerking en met als einddoel dat de werkgever uiteindelijk zelf de begeleidende rol op zich kan nemen. Tot slot is er aandacht voor de thuissituatie van de klant en wordt er prioriteit gegeven aan een goede balans tussen werk en privé.

Doordat er enerzijds een gestructureerd ontwikkelplan wordt aangehouden en anderzijds hands-on gecoacht wordt op de werkvloer, is er sprake van een zeer intensief begeleidingstraject. Het is dan ook de bedoeling dat de klant steeds zelfstandiger functioneert, waarbij de coach -indien nodig- uiteraard altijd kan inspringen.


Insteek en werkwijze
De jobcoach werkt samen met de klant en de werkgever aan het zo optimaal mogelijk functioneren van de klant op de werkplek. Dit start met een intakegesprek met de werkgever, klant en jobcoach, waarbij er kennis wordt gemaakt en uitleg wordt gegeven over de inhoud van het traject en over de begeleiding. Op basis van dit gesprek wordt er voor iedere klant een persoonlijk ontwikkelplan met bijbehorende doelen opgesteld. Zo kan de klant bijvoorbeeld begeleid worden bij:

*
De introductie op de nieuwe werkplek

*
Bij het inwerkproces

*
Bij het structureren van het werk

*
Bij het maken en bewaken van afspraken

*
Bij het verhelpen van eventuele storingen in de arbeidssituatie

*
Regelmatige evaluaties en overleg met alle betrokkenen

Daarnaast is er aandacht voor de omgang met de leidinggevende(n) en collega’s, voor een optimale samenwerking en met als einddoel dat de werkgever uiteindelijk zelf de begeleidende rol op zich kan nemen. Tot slot is er aandacht voor de thuissituatie van de klant en wordt er prioriteit gegeven aan een goede balans tussen werk en privé.

Doordat er enerzijds een gestructureerd ontwikkelplan wordt aangehouden en anderzijds hands-on gecoacht wordt op de werkvloer, is er sprake van een zeer intensief begeleidingstraject. Het is dan ook de bedoeling dat de klant steeds zelfstandiger functioneert, waarbij de coach -indien nodig- uiteraard altijd kan inspringen.


Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018