Inwerking-face-background-1

Onze aanpak

Onze aanpak

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie

De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Aanpak

Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij het behoud van werk en scholing. Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

* Korte lijnen en heldere communicatie

* Flexibiliteit
* Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet

* Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

* Intensieve begeleiding op de werkvloer

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een grote groep mensen
waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen,
of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen.
Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij
elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door
zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant, een aantrekkelijke werkgever voor
medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst
van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij het behoud van werk en scholing. Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt
met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen
wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het
verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een
grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings-
of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau,
dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen.
Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant,
een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in
de samenleving van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden
deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij
het behoud van werk en scholing. Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de
autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is
erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten.
Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk;
bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is
in Nederland een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen
en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar
de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak.
Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid.
Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving
van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen
hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij het behoud van werk en scholing.
Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich
door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen
en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen
in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of
arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of
gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot
en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel
heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen
en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de
klant, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen,
en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties
in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en
bij het behoud van werk en scholing.
Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk).
Ons hoofddoel is het maximaliseren van
de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald)
werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van
het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang
met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?
• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018