Afgelopen week sprak ik met Judith. Judith werkt als HR-beleidsadviseur bij de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) waarin zij met name verantwoordelijk is voor uitvoering van de regelgeving m.b.t. de Wet Banenafspraak. De EUR heeft vijf locaties waarvan de meeste gelegen zijn in Rotterdam. Daarnaast zijn er tien faculteiten met een totaal van bijna 30.000 studenten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam

De EUR is een internationaal georiënteerde onderzoek universiteit met een uitgesproken oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmologische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. Er is een heldere focus waarin de aandacht ligt op de gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur. Dit trekt dan ook vele studenten vanuit de hele wereld. De universiteit vormt een samensmelting van bijzondere mensen van alle leeftijden met verschillende nationaliteiten en met verschillende achtergronden. De diversiteit is dan ook hun kracht. Er is een intensieve samenwerking met veel verschillende partners. De verbondenheid met de wereld – dichtbij en veraf – is een belangrijke voorwaarde voor de EUR. 

Banenafspraak - Iedereen heeft talenten

De EUR gelooft in het succes van teams met een diverse samenstelling. Hierin worden dan ook kansen geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het beste naar boven halen bij de medewerkers van de EUR met daarin de juiste ondersteuning en het ontwikkelen en benutten van ieder talent is wat zij belangrijk vinden. Op die manier draagt iedereen bij aan het succes van deze universiteit. Want tenslotte is niet iedereen hetzelfde en iedereen heeft zijn eigen talenten. Welke functie bij iemand past, is afhankelijk van de opleiding, achtergrond, ervaring en ambities. Op dit moment zijn er mensen werkzaam als tutor, wetenschappelijk onderzoeker, administratief medeweker, steward, post- en logistiek medewerker, beleidsmedewerker, IT-medewerker, secretaresse en team ondersteuner. Medewerkers vanuit de banenindicatie vervullen grotendeels een reguliere functie maar daarnaast worden er ook banen gecreëerd door middel van jobcarving. Hierin worden bestaande functies gesplitst om een baan te creëren. Op deze manier kan erbij worden gedragen aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering. Op het moment zijn er 51 banen met een gemiddelde van 25 uur per week maar er wordt ernaar gestreefd om een aantal van 90 banen te creëren binnen de Universiteit.  

De coachees vertellen je graag hoe het is om te werken binnen de EUR.

Mijn naam is Christina Berenfinger, ik werk nu ongeveer 1,5 jaar bij de EUR op de afdeling HR (team Verzuim). Ik ben 1,5 jaar geleden bij de EUR binnengekomen. Ik heb hiervoor ongeveer 3 jaar gewerkt bij het Erasmus MC ziekenhuis in een soortgelijke functie als nu, minus de arbodienst werkzaamheden die ik nu doe.

Het eerste wat mij opviel was dat ik aangenomen werd als ieder ander en dat is een ervaring die ik ergens anders nog niet heb gehad. Ik zat daar ook in een iets oudere omgeving en ben daar heel lang de jongste van de HR-afdeling geweest. De EUR klonk al erg tof, omdat ik ook redelijk jong was en ook veel energie zou kunnen halen uit de wandelingen op de campus. Ik werk graag op de EUR, omdat mijn collega’s ongelofelijk veel rekening met mij houden en mij ook zo goed mogelijk proberen te begrijpen. Elders werd ik vaak als een vreemd iemand gezien en ooit is er een keer tegen mij gezegd dat een collega destijds mij niet aan durfde te tikken uit angst dat ik om mij heen zou slaan (omdat ik een participatiemedewerker was). Hier ben ik ‘gewoon’ Christina, hoe onhandig, vergeetachtig of wat ik dan ook kan zijn. Mijn teamleden zijn heel erg leuk om mee samen te werken. 

De hulp die ik vanuit de participatiewet ontvang, betekent erg veel voor mij, onder andere dat ik kan zijn wie ik ben.  Ik verwerk alle verzuimmeldingen (voor nu nog handwerk) die wij binnenkrijgen van al onze collega’s. Dan licht ik eventueel onze verzuimmanager in (mocht er bijvoorbeeld spoed zijn), zet alle afspraken die mijn collega in de agenda heeft ingepland in voor onze bedrijfsartsen, het rondsturen van de spreekuurberichten die wij van de bedrijfsartsen teruggekoppeld krijgen en bijna alles over, van, voor het vangnet of de no-riskpolis (zwangerschapsverlof, ziekte). Door veel persoonlijke ervaringen in mijn korte loopbaan, samen met die van de verzuim/baangarantie wereld, ben ik nu bezig met een opleiding om (ver in de toekomst hoor) mensen met ADD/ADHD te kunnen coachen. De EUR heeft dus ook voor veel inzicht in mijn persoonlijke groei gegeven. Ook krijg ik van de EUR enorm veel de kans om aan mijzelf te werken.

Jobcoaching - Make it happen!

De medewerkers worden vanuit verschillende instanties aangemeld of solliciteren zelf op een baan.  Er is een samenwerking met diverse gemeenten en het UWV. Waarin iedere medewerker een andere behoefte heeft aan begeleiding. Er wordt gewerkt met vaste jobcoaches, waarin de jobcoach ondersteuning biedt tijdens het selectieproces en fungeert als aanspreekpunt voor de medewerker en leidinggevende. De jobcoach helpt de nieuwe medewerker bij het wennen aan een nieuwe omgeving. Daarnaast kan de jobcoach de leidinggevende en collega’s adviseren over de begeleiding en ondersteuning bieden bij het aanvragen van voorzieningen. 

Er is een centraal budget beschikbaar gesteld voor de financiering van de loonkosten van de medewerker uit de doelgroep. Dit betekent dat de medewerker die voldoet aan de voorwaarden van dit centraal budget boven formatief zijn. Vanuit dit budget kan de dagelijkse begeleiding en ondersteuning per faculteit worden bekostigd. De wervingsprocedure voor de werknemers verloopt verschillend. Zo wordt er gebruik gemaakt van de aanbodkrant van het WSPR Rijnmond, Stichting Studeren en Werken op Maat en Wajong Talenten. 

Ook voor de jobcoaches zijn er bepaalde voorzieningen binnen de EUR. Zo is er een centraal jobcoachoverleg waarin iedere maand casussen en beleid wordt besproken maar waarin ook afspraken worden gemaakt in bepaalde situaties. Deze overleggen dragen bij aan het verbeteren en structureren van processen over, van, voor de uitvoering. 

Covid-19

Tijdens de intelligente lockdown waarin alle medewerkers van de EUR thuis kwamen te zitten was het erg belangrijk om verbinding en contact te blijven houden met de medewerkers maar ook met de andere jobcoaches. Zo werd er om de twee weken een teammeeting georganiseerd voor de coaches om op deze manier de actuele casussen te bespreken maar ook de actuele informatie en het beleid stond hierin centraal. 

In deze periode ging de werving & selectie door, nieuwe kandidaten werden aangenomen maar werden op afstand ingewerkt wat voor de één lastiger was dan voor de ander. Er was één belangrijk speerpunt en dat waren de randvoorwaarden, zolang die goed waren kon er ook worden ingewerkt. 

Waar de stewards op de momenten dat zij vragen hadden direct naar hun aanspreekpunt konden stappen, moesten zij nu hun vragen uitstellen. Dit maakte dat het emmertje wat sneller vol raakte dan anders. De dag invulling en structuur vielen weg, onduidelijkheid ontstond en dit maakte dat de afstand tot werk nog groter werd en problematieken weer omhoogkwamen. 

Sinds 15 juni is de campus weer volledig open maar nog niet iedereen is aan het werk. Een aantal medewerkers zijn gestart met werken op de EUR en zij doen dit dan ook met veel trots. Hierin is echter wel een selectie gemaakt, zo werken de stewards weer vol trots om de campus schoon en op orde te houden maar de beleidsmedewerkers werken nog vanuit huis. De extra aandacht blijft hierin belangrijk, het belletje hoe gaat het nu met je, een compliment of een carpoolritje richting de campus zijn enkele voorbeelden. 

Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat haalbaar en veilig is voor zowel de medewerkers als de studenten waarin de RIVM-regels leidend zijn. Het locatie gebonden onderwijs wordt weer gegeven. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor het nieuwe schooljaar wat per 1 september zal starten. 

Inwerking is één van de samenwerking partners van de EUR. Inwerking biedt Jobcoaching aan de medewerkers vanuit de banenafspraak en het netwerk hieromheen.