Trainingen
Professioneel omgaan met gedrag

Trainingen
Professioneel
omgaan met
gedrag

Doel
Het verkrijgen van meer kennis en inzicht in de diverse problematieken, gedragingen en geclassificeerde psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking. De volgende hoofddoelen staan centraal:

*
het leveren van kennis over psychiatrie en moeilijk gedrag bij deze doelgroep

*
het bieden van handvatten om de ondersteuning aan deze doelgroep zo goed mogelijk
vorm te kunnen geven

Doel
Het verkrijgen van meer kennis en inzicht in de diverse problematieken, gedragingen en geclassificeerde psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking. De volgende hoofddoelen staan centraal:

*
het leveren van kennis over psychiatrie en moeilijk gedrag bij deze doelgroep

*
het bieden van handvatten om de ondersteuning aan deze doelgroep zo goed mogelijk
vorm te kunnen geven

Doel
Het verkrijgen van meer kennis en inzicht in de diverse problematieken, gedragingen en geclassificeerde psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking. De volgende hoofddoelen staan centraal:

*
het leveren van kennis over psychiatrie en moeilijk gedrag bij deze doelgroep

*
het bieden van handvatten om de ondersteuning aan deze doelgroep zo goed mogelijk vorm te kunnen geven

Doel
Het verkrijgen van meer kennis en inzicht in de diverse problematieken, gedragingen en geclassificeerde psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking. De volgende hoofddoelen staan centraal:

*
het leveren van kennis over psychiatrie en moeilijk gedrag bij deze doelgroep

*
het bieden van handvatten om de ondersteuning aan deze doelgroep zo goed mogelijk vorm te kunnen geven

Doel
Het verkrijgen van meer kennis en inzicht in de diverse problematieken, gedragingen en geclassificeerde psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking. De volgende hoofddoelen staan centraal:

*
het leveren van kennis over psychiatrie en moeilijk gedrag
bij deze doelgroep

*
het bieden van handvatten om de ondersteuning aan deze doelgroep zo goed mogelijk vorm te kunnen geven

Werkwijze
Om jongeren/jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans van slagen te geven is vaak -en zeker in het begin- ondersteuning in de vorm van jobcoaching, maar ook directe ondersteuning op de werkvloer door collega’s en leidinggevenden, een vereiste om de betrokkene te doen slagen. Om individuele coaching aan deze groep meer inhoud te geven is het van belang dat werkgevers de juiste kennis en handvatten krijgen om de begeleiding op termijn zelf over te nemen.

In deze training komen meerdere psychische stoornissen en begrippen aan bod die we kunnen tegenkomen bij deze doelgroep, en welke we terugzien in rapportages, correspondentie en/of andere verslaglegging. De training is grotendeels gebaseerd op de DSM-V: een wereldwijd gehanteerd handboek voor het classificeren van stoornissen. Symptomen worden gestandaardiseerd beschreven zodat er een uniforme taal gesproken kan worden, en er geen verwarring hoeft te bestaan over wat er wordt bedoeld met bepaalde psychische verschijnselen.

In de training wordt uitgebreid besproken wat een bepaalde stoornis met bijbehorend gedrag kan inhouden, hoe dit in de praktijk eruit ziet en worden algemene omgangstips en praktische handvatten besproken die kunnen worden ingezet op de directe werkvloer.

De training kan op maat aangepast worden, toegespitst op specifieke problematiek(en) en geclassificeerde stoornissen van de groep waarmee wordt gewerkt. Aan het eind van de training krijgt u de reader “Psychische stoornissen – kennis en handvatten” mee voor naslagwerk.


Werkwijze
Om jongeren/jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans van slagen te geven is vaak -en zeker in het begin- ondersteuning in de vorm van jobcoaching, maar ook directe ondersteuning op de werkvloer door collega’s en leidinggevenden, een vereiste om de betrokkene te doen slagen. Om individuele coaching aan deze groep meer inhoud te geven is het van belang dat werkgevers de juiste kennis en handvatten krijgen om de begeleiding op termijn zelf over te nemen.

In deze training komen meerdere psychische stoornissen en begrippen aan bod die we kunnen tegenkomen bij deze doelgroep, en welke we terugzien in rapportages, correspondentie en/of andere verslaglegging. De training is grotendeels gebaseerd op de DSM-V: een wereldwijd gehanteerd handboek voor het classificeren van stoornissen. Symptomen worden gestandaardiseerd beschreven zodat er een uniforme taal gesproken kan worden, en er geen verwarring hoeft te bestaan over wat er wordt bedoeld met bepaalde psychische verschijnselen.

In de training wordt uitgebreid besproken wat een bepaalde stoornis met bijbehorend gedrag kan inhouden, hoe dit in de praktijk eruit ziet en worden algemene omgangstips en praktische handvatten besproken die kunnen worden ingezet op de directe werkvloer.

De training kan op maat aangepast worden, toegespitst op specifieke problematiek(en) en geclassificeerde stoornissen van de groep waarmee wordt gewerkt. Aan het eind van de training krijgt u de reader “Psychische stoornissen – kennis en handvatten” mee voor naslagwerk.


Werkwijze
Om jongeren/jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans van slagen te geven is vaak -en zeker in het begin- ondersteuning in de vorm van jobcoaching, maar ook directe ondersteuning op de werkvloer door collega’s en leidinggevenden, een vereiste om de betrokkene te doen slagen. Om individuele coaching aan deze groep meer inhoud te geven is het van belang dat werkgevers de juiste kennis en handvatten krijgen om de begeleiding op termijn zelf over te nemen.

In deze training komen meerdere psychische stoornissen en begrippen aan bod die we kunnen tegenkomen bij deze doelgroep, en welke we terugzien in rapportages, correspondentie en/of andere verslaglegging. De training is grotendeels gebaseerd op de DSM-V: een wereldwijd gehanteerd handboek voor het classificeren van stoornissen. Symptomen worden gestandaardiseerd beschreven zodat er een uniforme taal gesproken kan worden, en er geen verwarring hoeft te bestaan over wat er wordt bedoeld met bepaalde psychische verschijnselen.

In de training wordt uitgebreid besproken wat een bepaalde stoornis met bijbehorend gedrag kan inhouden, hoe dit in de praktijk eruit ziet en worden algemene omgangstips en praktische handvatten besproken die kunnen worden ingezet op de directe werkvloer.

De training kan op maat aangepast worden, toegespitst op specifieke problematiek(en) en geclassificeerde stoornissen van de groep waarmee wordt gewerkt. Aan het eind van de training krijgt u de reader “Psychische stoornissen – kennis en handvatten” mee voor naslagwerk.


Werkwijze
Om jongeren/jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans van slagen te geven is vaak -en zeker in het begin- ondersteuning in de vorm van jobcoaching, maar ook directe ondersteuning op de werkvloer door collega’s en leidinggevenden, een vereiste om de betrokkene te doen slagen. Om individuele coaching aan deze groep meer inhoud te geven is het van belang dat werkgevers de juiste kennis en handvatten krijgen om de begeleiding op termijn zelf over te nemen.

In deze training komen meerdere psychische stoornissen en begrippen aan bod die we kunnen tegenkomen bij deze doelgroep, en welke we terugzien in rapportages, correspondentie en/of andere verslaglegging. De training is grotendeels gebaseerd op de DSM-V: een wereldwijd gehanteerd handboek voor het classificeren van stoornissen. Symptomen worden gestandaardiseerd beschreven zodat er een uniforme taal gesproken kan worden, en er geen verwarring hoeft te bestaan over wat er wordt bedoeld met bepaalde psychische verschijnselen.

In de training wordt uitgebreid besproken wat een bepaalde stoornis met bijbehorend gedrag kan inhouden, hoe dit in de praktijk eruit ziet en worden algemene omgangstips en praktische handvatten besproken die kunnen worden ingezet op de directe werkvloer.

De training kan op maat aangepast worden, toegespitst op specifieke problematiek(en) en geclassificeerde stoornissen van de groep waarmee wordt gewerkt. Aan het eind van de training krijgt u de reader “Psychische stoornissen – kennis en handvatten” mee voor naslagwerk.


Werkwijze
Om jongeren/jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans van slagen te geven is vaak -en zeker in het begin- ondersteuning in de vorm van jobcoaching, maar ook directe ondersteuning op de werkvloer door collega’s en leidinggevenden, een vereiste om de betrokkene te doen slagen. Om individuele coaching aan deze groep meer inhoud te geven is het van belang dat werkgevers de juiste kennis en handvatten krijgen om de begeleiding op termijn zelf over te nemen.

In deze training komen meerdere psychische stoornissen en begrippen aan bod die we kunnen tegenkomen bij deze doelgroep, en welke we terugzien in rapportages, correspondentie en/of andere verslaglegging. De training is grotendeels gebaseerd op de DSM-V: een wereldwijd gehanteerd handboek voor het classificeren van stoornissen. Symptomen worden gestandaardiseerd beschreven zodat er een uniforme taal gesproken kan worden, en er geen verwarring hoeft te bestaan over wat er wordt bedoeld met bepaalde psychische verschijnselen.

In de training wordt uitgebreid besproken wat een bepaalde stoornis met bijbehorend gedrag kan inhouden, hoe dit in de praktijk eruit ziet en worden algemene omgangstips en praktische handvatten besproken die kunnen worden ingezet op de directe werkvloer.

De training kan op maat aangepast worden, toegespitst op specifieke problematiek(en) en geclassificeerde stoornissen van de groep waarmee wordt gewerkt. Aan het eind van de training krijgt u de reader “Psychische stoornissen – kennis en handvatten” mee voor naslagwerk.


Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018