Afgelopen week sprak ik met Arlinda, Arlinda is teamleider Wijkteams bij Spaarnelanden. Maar ook verantwoordelijk voor het afnemen van de loonwaardemeting van haar werknemers. Een project dat sinds maart 2016 is gehuisvest in Haarlem. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van een voorman en een secondant. Zij dragen zorg voor de wijken en parken, in de stad en op de weg, in parkeergarages, op het strand en zelfs in bomen en struiken. De gemeente Haarlem en Zandvoort wordt schoongehouden en is bereikbaar.

Spaarnelanden

Spaarnelanden is de motor voor een schone leefomgeving. De bedoeling van Spaarnelanden is het zorgdragen van de leefomgeving in hun werkgebieden waar zoveel mogelijk mensen blij van worden. Verduurzaming van de leefomgeving draagt onlosmakelijk bij aan deze belevingskwaliteit. Een veelzijdig pakket aan taken en verantwoordelijkheden, waaronder afvalinzameling, parkeermanagement, beheer en onderhoud van straten, gevels, voertuigen, wagenparken, openbaar groen, schooltuinen en speelvoorzieningen en de bestrijding van gladheid en plaagdieren. Spaarnelanden kent zijn ontstaan vanuit een verzelfstandiging van activiteiten binnen de gemeente Haarlem. Het doel hierin was een verbetering van bedrijfsprocessen, door de uitvoerende gemeentelijke taken onder te brengen bij een gespecialiseerde externe organisatie.

De wijkteams zorgen voor de reiniging van de gebouwen en straten binnen de wijken. Ieder wijkteam heeft zijn eigen locatie (een centraal punt) binnen de wijk waarvandaan zij vertrekken met een klein busje om het werk te doen.

Inclusief

Aandacht + Acceptatie + Aansturing = Succes

Spaarnelanden biedt mensen een mogelijkheid om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dit gaat in samenwerking met bijvoorbeeld Inwerking. Inwerking zorgt voor de coaching en begeleiding van de Wajong- en gemeente kandidaten binnen het wijkteam. Maar er werken ook statushouders, GGZ -, SW-kandidaten en leerlingen vanuit het praktijkonderwijs.

Er wordt gewerkt vanuit de succesformule met de 3 A’s, hierin wordt dan ook gezien dat maar 16% van de Wajong kandidaten tijdens de proefplaatsing uitvallen voorheen was dit 70%. Er wordt per kandidaat gekeken naar de juiste matching tussen de kandidaat en het wijkteam, waarin er wordt gewerkt aan individuele korte- en lange termijn doelen. Van de kandidaten wordt er wel verwacht dat zij bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden en fysiek werk.

Spaarnelanden heeft een speciaal programma ontwikkeld voor de inzet van ambassadeurs. Deze ambassadeurs worden opgeleid om de extra oren en ogen van Spaarnelanden in hun wijk te zijn. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gepensioneerden of andere betrokken inwoners kunnen hieraan deelnemen.

Video wijkteams

Loonwaarde

Mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft vaak een afstand tot de mensen.

Met subsidies stimuleert de gemeente en het UWV duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is een loonwaardemeting voor nodig;  een beoordeling over tempo, efficiëntie, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een volledig inzetbare collega. Waarna er in een eindrapportage inzicht gegeven kan worden in de duurzaamheid van de plaatsing, de omvang van additionele kosten en de (door) ontwikkelmogelijkheden van het individu.
Waar normaal gesproken een loonwaarde expert vanuit de gemeente of het UWV de meting komt afnemen is dit bij Spaarnelanden Arlinda. Bij Spaarnelanden is de meting gespecificeerd naar een werknemer vanuit het wijkteam waarin er met name wordt getoetst op tempo en kwaliteit.

Samenwerking met Inwerking

Wat ooit begon als een positieve ervaring vanuit RataPlan groeide uit tot een unieke samenwerking binnen Spaarnelanden.

Annemiek en Robin vanuit Inwerking zorgen voor de coaching en begeleiding van de kandidaten in de wijkteams. Zij werken met regelmaat mee op de werkvloer om te kunnen observeren wat er speelt binnen het team. Dit wordt dan ook gezien als toegevoegde waarde.  Maar maakt ook dat er op een laagdrempelige manier een interventie kan plaatsvinden als er knelpunten zijn binnen het wijkteam. Annemiek en Robin verzorgen ook trainingen voor de voormannen en secondanten over bijvoorbeeld problematieken en hulpvragen, zo kunnen zij zich nog beter inleven in hun kandidaten

Succes en dankbaarheid voor de samenwerking met Inwerking!

Covid-19

Gedurende de intelligente lockdown is er continu doorgewerkt door de wijkteams. Dit doordat zij een vitaal beroep zijn en verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimtes. Er moesten echter wel wat aanpassingen gedaan worden in bijvoorbeeld het vervoer van de werknemers. Waar er normaal vijf mensen in een busje mochten zitten waren dit er nog maar twee. De overigen moesten met eigenvervoer naar de locatie komen. Binnen Spaarnelanden is er een crisisteam opgezet wat bestaat uit mensen vanuit verschillende functies. Vanuit daar worden de (RIVM) richtlijnen uitgezet voor de wijkteams. Zoals het uitzetten van looproutes en tafelindelingen op de locaties, het uitdelen van desinfectie materialen en het plaatsen van plexiglas schermen in de busjes. Waarin ook rekening werd gehouden met de VCA toolbox. Onder de medewerkers was wel een bepaalde angst, stress en spanning voelbaar. Maar door in het werkproces te blijven, bleef er structuur en dag invulling voor de werknemers. Toch is het doorwerken boven verwachting goed gegaan. Dit is met name te danken aan de open- en eerlijke cultuur binnen Spaarnelanden.

Op het moment worden de gevolgen van Covid-19 ook opgemerkt binnen Spaarnelanden, zo wordt er 40% meer afval opgeruimd dan daarvoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vuilnisbakken die geleegd worden en de grote drukte die gezien wordt bij de milieustraat. Hierdoor is de werkdruk gestegen.

De inwoners van Haarlem en Zandvoort worden op de hoogte gehouden via de website