Trajecten
Sociale activering / Werkfit maken

Trajecten
Sociale activering /
Werkfit maken

Trajecten
Sociale activering / Werkfit maken

Doel
Dit traject richt zich op mensen zonder zinvolle dagbesteding en waarbij veelal sprake is van een (dreigend) sociaal isolement. Het voornaamste doel van dit traject is het bewerkstelligen van participatie in de samenleving, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt en doorstroom naar een vervolgtraject -dat zich richt op toetreding tot de arbeidsmarkt- mogelijk wordt.

Doel
Dit traject richt zich op mensen zonder zinvolle dagbesteding en waarbij veelal sprake is van een (dreigend) sociaal isolement. Het voornaamste doel van dit traject is het bewerkstelligen van participatie in de samenleving, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt en doorstroom naar een vervolgtraject -dat zich richt op toetreding tot de arbeidsmarkt- mogelijk wordt.

Doel
Dit traject richt zich op mensen zonder zinvolle dagbesteding en waarbij veelal sprake is van een (dreigend) sociaal isolement. Het voornaamste doel van dit traject is het bewerkstelligen van participatie in de samenleving, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt en doorstroom naar een vervolgtraject -dat zich richt op toetreding tot de arbeidsmarkt- mogelijk wordt.

Doel
Dit traject richt zich op mensen zonder zinvolle dagbesteding en waarbij veelal sprake is van een (dreigend) sociaal isolement. Het voornaamste doel van dit traject is het bewerkstelligen van participatie in de samenleving, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt en doorstroom naar een vervolgtraject -dat zich richt op toetreding tot de arbeidsmarkt- mogelijk wordt.

Werkwijze
Tijdens dit traject wordt allereerst inzichtelijk gemaakt welke praktische factoren het bereiken van bovenstaand doel eventueel zouden kunnen belemmeren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het ordenen van de administratie en financiën, of het regelen van mobiliteit of kinderopvang. Daarnaast is de coaching voornamelijk gericht op het ontwikkelen en versterken van competenties van de deelnemer, het uitdagen en wegnemen van eventuele angsten en het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen. Veelal wordt in de laatste fase van dit traject werkervaring opgedaan bij een vrijwilligersorganisatie of een samenwerkingspartner van Inwerking. Dit werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de deelnemer de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt eventueel inzichtelijk van welke belemmeringen nog sprake is.

Werkfit
Inwerking heeft de landelijke UWV gunning voor Werkfit-trajecten, maar biedt dit traject ook op offertebasis aan. Beoogd wordt om de afstand tot de arbeidsmarkt op zo’n manier te verkleinen dat doorstroom naar een vervolgtraject -dat zich richt op toetreding tot de arbeidsmarkt- mogelijk is.

Het Werkfit-traject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat er individueel gekeken wordt naar de sterke- en aandachtspunten van de klant en wordt coaching en begeleiding naar behoefte geboden.

Het traject richt zich in de basis op drie hoofddoelen:

*
Versterken van werknemersvaardigheden;

*
Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;

*
In kaart brengen van de arbeidsmarktpositie.


Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018