Inwerking-face-background-1

WMO

Onze aanpak

Missie
Al ruim 10 jaar maakt Inwerking zich sterk voor mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een (grote) afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Wij zijn een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, en hebben onszelf ten doel gesteld deze kwetsbare groep individuen te begeleiden op weg naar maximalisatie van hun autonomie. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meesten van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Sinds 2019 biedt Inwerking haar dienstverlening aan binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met dezelfde missie en bevlogenheid bieden wij trajecten op maat voor mensen die hulp kunnen gebruiken om (weer) deel te nemen aan de maatschappij en/of individuele begeleiding nodig hebben bij het verhogen van de zelfredzaamheid in brede zin van het woord en vergroten van de autonomie in de privé- en thuissituatie.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de cliënt, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Aanpak WMO
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor cliënten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Binnen de WMO bieden wij deze cliënten individuele begeleiding en coaching op maat. Onze werkwijze kent sterke overeenkomsten met de uitgangspunten van het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich daarnaast door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Inwerking biedt:
* Persoonlijke begeleiding op maat
* Individuele training en coaching
* Sociale activeringstrajecten
* Begeleiding bij scholing

Met elke cliënt wordt gezamenlijk een individueel plan van aanpak opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners en het eigen netwerk van de cliënt. Er wordt helder in kaart gebracht op welke gebieden de cliënt ondersteuning kan gebruiken en wat hij/zij zelfstandig kan. Op deze manier wordt ondersteuning op maat binnen een afgebakend tijdsbestek geboden. Zo kan Inwerking ondersteuning bieden bij het bewerkstelligen van een gezond dag- en nachtritme, het aanbrengen van structuur in de dagen en ondersteuning bij alledaagse praktische zaken zoals de administratie of postverwerking. Allen met het doel dat de cliënt gedurende het traject de benodigde vaardigheden zich eigen maakt en uiteindelijk het zelfstandig redt. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het bieden van gerichte training en coaching van de persoonlijke effectiviteit en het versterken van zowel persoonlijke als sociale vaardigheden. Uiteraard kan -indien gewenst- de connectie gemaakt worden met het onderzoeken van arbeidsmogelijkheden en het ondernemen van (eerste) stappen richting toetreding tot de arbeidsmarkt of blijkt het nodig een cliënt te ondersteunen bij het volhouden en daarmee succesvol behalen van scholing.

In de basis richten wij ons altijd op empowerment van de cliënt en het versterken van de intrinsieke motivatie, en doen wij dit door naast de cliënt te staan.

Wilt u gebruik maken van onze hulpverlening of heeft u vragen? Neem contact met ons op, info@inwerking.com!

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een grote groep mensen
waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen,
of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen.
Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij
elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door
zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant, een aantrekkelijke werkgever voor
medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst
van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij het behoud van werk en scholing. Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt
met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen
wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het
verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een
grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings-
of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau,
dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen.
Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant,
een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in
de samenleving van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden
deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij
het behoud van werk en scholing. Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de
autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is
erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten.
Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk;
bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is
in Nederland een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen
en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar
de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak.
Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid.
Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving
van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen
hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij het behoud van werk en scholing.
Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich
door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen
en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen
in de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?

• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Aandacht
Mogelijkheden
Coaching

Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend; er is in Nederland een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of
arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of
gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. Inwerking is een groot
en ondernemend coachings- en re-integratiebureau, dat zichzelf ten doel
heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen
en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan wil Inwerking de eerste keus zijn voor de
klant, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die deze passie delen,
en een betrouwbare en ervaren samenwerkingspartner voor organisaties
in het netwerk. Inwerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid. Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en
bij het behoud van werk en scholing.
Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk).
Ons hoofddoel is het maximaliseren van
de autonomie, en wij denken dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.

Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers. Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners. Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is.

Wanneer er sprake is van (betaald)
werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’. Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van
het werk; bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen in de arbeidssituatie en in de omgang
met leidinggevenden en collega’s.

Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?
• Korte lijnen en heldere communicatie
• Flexibiliteit
• Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
• Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten

• Intensieve begeleiding op de werkvloer 

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018